Nivelačný systém pre obklady a dlažby

Návod na použitie

Postup a použitie nivelačných pomôcok - leveling system LEVELLO ®

Hrúbka klipu určuje šírku medzery "špáry" medzi kachličkami, obkladačkami alebo dlažbou. Jednoduché zasunutie klipu pod obklad pri pokládke, umožňuje dodržanie šírky medzery medzi obkladačkami, kachličkami alebo dlažbou. Ideálne je použiť dva klipy na jednu kachličku, obkladačku alebo dlažbu, podľa rozmeru a veľkosti pokladaného materiálu.

Tak ako hrúbka klipov určuje šírku špáry, tak výška klipu určuje aký hrubý materiál, teda kachličky, obklad alebo dlažbu je možné zarovnať. Klipy umožňujú nivelizovať, teda vyrovnávať pokladaný materiál od hrúbky 3mm až do hrúbky 12mm. LEVELLO ® je schopné zarovnať aj prípadné nerovnaké hrúbky pokladaného materiálu.

Po priložení ďalšej kachličky, obkladu alebo dlažby zasuniete do klipu klin až pokiaľ je to možné voľnou rukou /ako na obrázku/. Vyrovnanie je zjavné a pokračujete s pokládkou dlažby, obkladu o kachličiek. Akonáhle uložíte ďalší rad obkladu, rukou pritlačíte kliny na maximum ako je to možné.

Po aplikácii klinov to vyzerá /ako na obrázku/ pri pokládke dlažby, obklade alebo kachličkách, ak ste to pokladali správne a postupne ste uťahovali rukou, teda zasúvali kliny do klipov ručne, je pokladaný materiál teda dlažba, kachličky alebo obklad skoro v rovine a prichádza na rad dotiahnutie LEVELLO ® kliešťami.

Kliešte LEVELLO ® použijeme presne /ako je na obrázku/ dotiahneme kliny do klipov najviac ako je to možné, po každom uloženom rade. Dlažba, kachličky alebo obklad sa po dotiahnutí kliešťami vyrovná a kachličky, obklad alebo dlažba je nivelizovaná, teda zarovnaná, a pokladáme ďalšie rady kachličiek, obkladu alebo dlažby.

Ak sme položili celú plochu kachličiek, dlažby alebo obkladu a dotiahli sme kliešťami LEVELLO ® kliny do klipov, necháme to všetko zaschnúť do druhého dňa, čo je normálne a to by sme urobily aj bez použitia leveling systému LEVELLO ®, ale nedosiahli by sme tak rovný povrch pokládky ako s týmto jedinečným systémom.

Po vytvrdnutí, a následnom dokonalom priľnutí obkladového materiálu ako sú kachličky, obklad alebo dlažba k podkladu pristúpime k odstráneniu klipov, klinov s povrchu pokladanej dlažby, kachličiek alebo obkladu. gumeným kladivom udierame po klipoch tak /ako je na obrázku/, kedy dochádza k ich správnemu ulomeniu a pokládka je hotová.

Po správnom ulomení klipov a odstráneniu klinov, môžeme pristúpiť k špárovaniu dlažby, obkladu alebo pokladaných kachličiek. Kliny je možné používať opakovane, klipy je potrebné na ďalšiu pokládku zakúpiť opakovane, pokiaľ chcete dosiahnuť efekt "profesionálnej pokládky" alebo si chcete len uľahčiť prácu a odviesť "profi" výkon.